Loading

Váš nákupní košík je prázdný Άδειο Καλάθι

Privacy policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Věnujte prosím několik minut přečtení následujících zásad, abyste pochopili, jak nakládáme s vašimi informacemi. Vzhledem k tomu, že neustále zlepšujeme a rozšiřujeme naše služby, může se toto pravidlo změnit, proto prosím změny pravidelně kontrolujte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost DAUFOOD Czech Republic s.r.o. („uživatel licence“, „my“, „naše“, „nás“) shromažďuje, používá a sdílí informace. Najdete je na našich webových stránkách https://www.dominospizza.cz/, které obsahují odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů. Popisuje také vaše práva a volby týkající se našeho použití a sdílení vašich osobních údajů, včetně toho, jak můžete k těmto informacím získat přístup a jak je aktualizovat.

Používáním stránek vyjadřujete svůj souhlas a přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů a souhlas s postupy, které jsou zde popsány. Pokud máte k našim zásadám ochrany osobních údajů dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás pomocí odkazu „Kontaktujte nás“ níže.

Budete také označováni jako „uživatel“.

Informace o správci údajů

Správcem údajů, pokud jde o zpracování údajů popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, je společnost DAUFOOD Česká republika s.r.o., jejíž adresu najdete v části „Kontaktujte nás“ níže a IČ společnosti: 01949284, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292901. 

Shromažďování informací

Vámi poskytnuté informace

Shromažďujeme informace, které poskytujete přímo prostřednictvím webu. Údaje, které shromažďujeme, zahrnují informace umožňující identifikaci osob, což jsou jakékoli informace, které se vás osobně týkají a které mohou umožnit vaši identifikaci. Některé příklady údajů, které shromažďujeme:

 • Kontaktní údaje Shromažďujeme vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další kontaktní údaje.
 • Přihlašovací údaje Shromažďujeme hesla, nápovědy pro hesla a další informace pro ověření a přístup k účtu.
 • Demografické údaje Shromažďujeme demografické informace včetně vašeho věku, pohlaví a země..
 • Platební údaje V případě nákupu shromažďujeme údaje nezbytné pro zpracování vaší platby včetně čísla vašeho platebního nástroje (například čísla kreditní karty) a bezpečnostního kódu spojeného s vaším platebním nástrojem.
 • Informace o objednávce Shromažďujeme informace o vašich objednávkách a výběru jídla.
 • Údaje o profilu Shromažďujeme informace o vašich zájmech, oblíbených položkách a další profilové údaje.
 • Obsah Shromažďujeme obsah zpráv, které nám zasíláte, jako je zpětná vazba a recenze produktů, které píšete, nebo dotazy a informace, které poskytujete zákaznické podpoře.
 • Obnova údajů Pokud nám zašlete přihlášku, abychom mohli zvážit vaše přijetí při otevírání nových pracovních pozic, shromažďujeme potřebné údaje včetně vaší pracovní historie, přepisu, vzorků psaní a referencí.

Shromažďujeme informace, které poskytujete na různých místech webu, jako například:

  pro registraci účtu u nás budete muset vyplnit registrační formulář na webu. V tomto formuláři je nutné uvést své křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a přihlašovací údaje. Můžete také poskytnout údaje o platbách a profilech, které vám pomohou urychlit a usnadnit vaše budoucí objednávky.
 • Online objednávky – můžete provést online objednávku pro osobní vyzvednutí nebo doručení prostřednictvím svého registrovaného účtu nebo jako host. Pokud zadáte příkaz k převodu, budete muset uvést své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informace o objednávce. Pokud platíte online, budete také muset poskytnout své platební údaje. Pokud zadáte objednávku na doručení, budete také muset uvést svou poštovní adresu.
 • Programy bonusů s – prostřednictvím našeho webu můžeme nabízet programy bonusů, loterie, soutěže, průzkumy nebo jiné speciální nabídky (dále jen „Speciální nabídky“). Aby se na vás speciální nabídka vztahovala, může být vyžadována registrace vašeho účtu anebo poskytnutí kontaktních údajů, údajů o profilu a další informace.
 • Další transakce – můžeme vám nabídnout další příležitosti k transakci s námi prostřednictvím webu. V případě online transakcí shromažďujeme přímo poskytnuté informace o těchto online transakcích. Tyto údaje mohou zahrnovat informace o platbách a fakturaci, jakož i povahu, množství a cenu zboží nebo služeb, které směňujete, a jednotlivce nebo subjekty, s nimiž komunikujete nebo obchodujete.
 • E-mail a jiná dobrovolná komunikace - můžete se také rozhodnout, že s námi budete komunikovat prostřednictvím e-mailu, webu nebo jinými prostředky. Taková komunikace může být spojena s naší snahou o zákaznický servis, s vašimi dotazy nebo pro jiné účely. Shromažďujeme informace v těchto sděleních a tyto informace mohou zahrnovat údaje, které vás osobně identifikují.

Při používání webu se můžete rozhodnout dobrovolně zveřejnit další informace, které nepožadujeme, a v takových případech jste za tyto informace odpovědní výhradně vy sami.

Automaticky shromažďované informace

Při návštěvě webu automaticky shromažďujeme informace o vašem zařízení a o tom, jak vaše zařízení spolupracuje s naším webovým serverem. Některé příklady informací, které shromažďujeme:

 • Údaje o využívání služeb Shromažďujeme údaje o funkcích, které používáte, o e-mailech a reklamách, které si prohlížíte, o zakoupených produktech, datu a čase přístupu na web, stránkách, které na webu otevíráte, a o případné internetové adrese, ze které jste otevřeli naše stránky, a další podobné informace.
 • Údaje o připojení a konfigurace zařízení Shromažďujeme údaje o typu zařízení, které používáte, operačním systému a prohlížeči, který používáte, poskytovateli internetových služeb, regionálním a jazykovém nastavení vašeho zařízení a dalších podobných informacích. Tyto údaje také zahrnují IP adresu, MAC adresu, ID inzerce zařízení (např. IDFA nebo AAID) a další identifikátory zařízení.
 • Údaje o poloze Shromažďujeme údaje o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné (např. údaje o zeměpisné šířce a délce) nebo nepřesné (např. poloha odvozená od adresy IP nebo údajů, které označují úroveň města nebo poštovního směrovacího čísla).

Ke shromažďování těchto informací používáme aktuální i později vyvinuté soubory cookie a další sledovací technologie, včetně následujících:

 • Soubory protokolu
  Soubor protokolu je soubor, který zaznamenává události, ke kterým dochází v souvislosti s používáním webu, jako je IP adresa, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, odkazující/výstupní stránky, operační systém, časová/datová razítka a související údaje.
 • Mezi typy souborů cookie a značky na vašem webu patří:
  • Funkčnost: Používá se k uložení vašich preferencí a k usnadnění transakcí, jako je nákup.
  • Výkon nebo analýza: Používá se k měření aktivity na webu pro lepší zkušenost uživatele.
  • Cílení: Slouží k zobrazení informací a nabídek, které vás konkrétně zajímají.
 • Místní úložiště
  Místní úložiště, například úložiště HTML5, používáme k ukládání informací týkajících se toho, zda se uživatel rozhodl „Zůstat přihlášen“, a tokenů, pokud jsou použity služby třetích stran. Třetí strany, se kterými spolupracujeme, abychom na našem webu poskytovali určité funkce nebo zobrazovali reklamu na základě vaší činnosti procházení webu, používají ke shromažďování a ukládání informací místní úložiště, například úložiště HTML5. Různé prohlížeče mohou nabídnout své vlastní nástroje správy pro odstranění místního úložiště HTML5.
 • Webové majáky („sledovací pixely“)
  Webové majáky jsou malé grafické obrázky, známé také jako „internetové tagy“ nebo „transparentní gify“, zabudované do webových stránek a e-mailových zpráv. Webové majáky lze použít k počítání počtu návštěvníků webu, ke sledování toho, jak uživatelé procházejí web, a k počítání zobrazení obsahu. Můžeme začlenit webové majáky od třetích stran, které nám umožňují sledovat naše konverze, zobrazovat vám reklamu na webu i mimo něj a poskytnout vám další funkce, jako je například možnost propojení našeho webu s vaším účtem na sociálních sítích.
 • Vložené skripty
  Vestavěný skript je programovací kód navržený ke shromažďování informací o vašich interakcích s webem. Jsou dočasně staženy do vašeho zařízení z našeho webového serveru nebo od třetí strany, se kterou spolupracujeme, je aktivní pouze v době, kdy jste připojeni k webovému serveru, a poté se smažou nebo deaktivují.
 • Lokalizační technologie
  Software GPS (globální systémy určování polohy), geo-filtrování a další technologie zaměřené na určování polohy vás lokalizují (někdy přesně) za účelem ověření vaší polohy a doručování nebo omezování relevantního obsahu na základě vaší polohy.

Další informace o sledovacích technologiích a vašich právech a možnostech, které se jich týkají, naleznete v částech „Analýza, reklama a přesměrování“ a „Vaše práva a možnosti“ níže.

Informace shromážděné od jiných třetích stran

Informace o vás také získáváme z jiných zdrojů třetích stran a kombinujeme je s informacemi, které jsme o vás shromáždili. V rozsahu, v jakém kombinujeme tyto informace získané třetími stranami s informacemi, které jsme o vás na webu shromáždili my, budeme s kombinovanými informacemi nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a se všemi dalšími omezeními uloženými zdrojem dat. Tyto zdroje třetích stran se v průběhu času liší, ale mohou zahrnovat:

 • Sociální sítě, když odkazujete na naši službu nebo udělíte povolení Držiteli licence k přístupu k vašim údajům v jedné nebo více z těchto služeb.
 • Partneři, s nimiž nabízíme služby společné značky, prodáváme nebo distribuujeme naše produkty nebo se zabýváme společnými marketingovými aktivitami.
 • Veřejně dostupné zdroje, jako jsou otevřené státní databáze nebo jiná data ve veřejné doméně.

Nejsme odpovědní za správnost jakýchkoli informací poskytovaných třetími stranami nebo zásadami nebo postupy třetích stran.

Použití informací

Informace o vás používáme pro naše oprávněné zájmy, mimo jiné pro tyto účely:

 • otevírání, správa, správa a údržba uživatelských účtů nebo členství;
 • poskytování služeb a podpory uživatelům;
 • zpracování, servis nebo vynucování transakcí a odesílání souvisejících komunikací
 • odpovídání na vaše dotazy, připomínky a pokyny;
 • ochrana našich systémů před podvody a nezákonným přístupem;
 • udržování bezpečnosti a integrity systémů;
 • pomoc při zjišťování a ověřování totožnosti uživatelů;
 • vylepšování našich webových stránek, obchodů, reklam, produktů a služeb;
 • poskytování uživatelských aktualizací produktů nebo služeb, propagačních oznámení a nabídek; a
 • reklamy a další informace o nás a přidružených společnostech.

Informace o vás s vaším souhlasem také používáme například pro účely:

 • poskytování našich propagačních akcí;
 • zasílání reklamních zpravodajů a marketingové komunikace;
 • zobrazování digitálních reklam přizpůsobených vašim zájmům o vlastnosti reklam třetích stran; a
 • plnění jakýchkoli jiných účelů, které vám byly sděleny, s vaším souhlasem

Můžeme použít informace, které vás neidentifikují (včetně informací, které byly identifikovány) bez závazku vůči vám, s výjimkou případů, kdy to zakazuje platné právo. Informace o vašich právech a možnostech týkajících se způsobu, jakým používáme vaše informace, naleznete v části „Vaše práva a možnosti“ níže.

Účely a právní základ zpracování údajů

Osobní údaje uživatelů budeme zpracovávat na základě tohoto právního základu a pro následující účely zpracování:

 1. smluvní závazky, tj. za účelem uplatnění obecných podmínek webové stránky a prodejních podmínek, které uživatel akceptuje během procesu registrace, splnit specifické požadavky uživatele. Kromě případů, kdy nám uživatel poskytne konkrétní a dobrovolný souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, použijeme veškeré kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu elektronické pošty, telefonní číslo) pouze za účelem zjištění totožnosti příslušného uživatele (také prostřednictvím ověření e-mailové adresy), vyhýbání se podvodům nebo porušení předpisů a kontaktování uživatele pouze z důvodu služeb;
 2. zákonné povinnosti, nebo za účelem splnění povinností stanovených zákonem nebo evropskými zákony a předpisy;
 3. náš oprávněný zájem jak je vysvětleno výše v části „Použití informací“.

Poskytnutí osobních údajů pro účely zpracování a) a b) uvedené výše je volitelné, ale nezbytné, protože jejich neposkytnutí zároveň znamená zamítnutí možnosti registrace na webové stránce. Hvězdička v registračním formuláři identifikuje osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely zpracování údajů.

Další účely zpracování: marketing (zasílání reklamních materiálů, přímý prodej a komerční komunikace)

Se svobodným a dobrovolným souhlasem uživatele mohou být některé osobní údaje uživatele (jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo) zpracovány také pro marketingové účely (přímý prodej, odeslání marketingového materiálu a obchodní komunikace) nebo pro kontaktování příslušného uživatele elektronickou poštou za účelem jeho návrhu na nákup produktů a/nebo služeb nabízených námi a/nebo společnostmi třetích stran za účelem prezentace nabídek, propagačních akcí a obchodních příležitostí.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů za tímto účelem je svobodné a dobrovolné a v případě, že takový souhlas chybí, není možnosti provádění nákupu nijak bráněno. V případě, že byl takový souhlas udělen, může příslušný uživatel kdykoli na požádání souhlas odvolat bez zpětných účinků, a to způsobem uvedeným v části „Kontaktujte nás“. Příslušný uživatel může také snadno nesouhlasit se zasíláním dalších obchodních sdělení (E-mailem, sms zprávami), kliknutím na konkrétní odkaz na odvolání za účelem zrušení souhlasu, který je součástí každého marketingového e-mailu. Po odvolání souhlasu zašleme uživateli zprávu elektronické pošty, abychom potvrdili, že souhlas byl skutečně odvolán.

Tímto sdělujeme, že po uplatnění práva nesouhlasit se zasíláním obchodních sdělení by to mohlo být možné z důvodu technických problémů (tj. zaslání seznamu již dokončeného krátce před naším obdržením námitky), kdy příslušný uživatel i nadále dostává další marketingové zprávy. V případě, že příslušný uživatel bude i nadále přijímat marketingové zprávy, jakmile uplyne 24 hodin od uplatnění práva nesouhlasit nebo od odvolání svého souhlasu, musí nám nahlásittento fakt pomocí kontaktů uvedených v části „Kontaktujte nás“.

Zveřejnění informací

Informace o vás zveřejňujeme tímto způsobem:

 • Naši zaměstnanci Naši zaměstnanci anebo pracovníci určení ke správě osobních údajů se mohou dozvědět o osobních údajích všech uživatelů. Takové subjekty, které jsou námi formálně určeny jako „osoby odpovědné za zpracování“, budou zpracovávat údaje příslušných uživatelů výhradně pro účely uvedené v těchto zásadách a v souladu s ustanoveními GDPR a dalšími příslušnými předpisy o ochraně soukromí.
 • Poskytovatelé služeb Používáme zprostředkovatele, prodejce, konzultanty a další poskytovatele služeb, abychom jim pomohli udržovat a provozovat jejich web, zpracovávat platby a z dalších důvodů souvisejících s provozováním jejich podnikání; tyto společnosti pak mohou obdržet vaše informace právě za tímto účelem. Tyto společnosti mohou tyto informace používat pouze za účelem výkonu těchto funkcí a nesmí je používat pro žádný jiný účel, i když jim můžeme povolit použití souhrnných informací, které vás neidentifikují nebo neidentifikují údaje pro jiné účely.
 • Domino’s Pizza LLC Sdílíme vaše informace se společností Domino's Pizza v souvislosti s poskytováním služeb naším jménem. Vaše informace sdílíme se společností Domino's Pizza například proto, abychom usnadnili vaše objednávky, udržovali a spravovali vaše online účty, odpovídali na vaše dotazy a komentáře, vyhověli vašim požadavkům, uváděli na trh a inzerovali vám a jinak dodržovali platné zákony.
 • Přidružené společnosti Sdílíme vaše informace s našimi přidruženými společnostmi pro interní obchodní účely. Vaše informace sdílíme s našimi přidruženými společnostmi například ohledně zákaznické podpory, marketingu a technických operací.
 • Obchodní partneři Sdílíme vaše informace s našimi obchodními partnery v souvislosti s nabízením služeb pod společnou značkou, prodejem nebo distribucí našich produktů nebo zapojením do společných marketingových aktivit.
 • Speciální nabídky Naše Speciální nabídky mohou být sponzorovány společně nebo nabízeny třetími stranami. Pokud se dobrovolně rozhodnete pro účast ve Speciální nabídce, budeme sdílet vaše informace s třetími stranami, jak je stanoveno v oficiálních pravidlech, kterými se řídí Speciální nabídky, a také pro administrativní účely a v souladu se zákonem (např. na seznamu výherců). Účastí ve Speciální nabídce souhlasíte s oficiálními pravidly, kterými se tato propagační akce řídí, a kromě případů, kdy to zakazuje platné právo, povolit sponzorovi nebo jiným stranám používat vaše jméno, hlas anebo podobnost v reklamních nebo marketingových materiálech.
 • Třetí strany Sdílíme vaše informace s dalšími třetími stranami za účelem zprostředkování vašich požadavků (např. když se rozhodnete sdílet informace na sociální síti o svých online aktivitách) a v souvislosti s přizpůsobováním reklam, měřením a zlepšováním našeho webu a účinnosti reklamy a umožněním dalších vylepšení.
 • Fúze nebo akvizice Vaše informace můžeme sdílet, pokud se účastníme fúze, akvizice nebo prodeje celku nebo části aktiv. V takovém případě můžete být upozorněni e-mailem nebo oznámením na naší webové stránce o jakékoli změně vlastnictví nebo použití vašich informací, jakož i o veškerých rozhodnutích týkajících se vašich informací.
 • Zabezpečení a povinné zveřejňování Informace o vás musíme zveřejnit v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva. Informace o vás můžeme sdílet v souvislosti se zákonnými požadavky, například v reakci na oficiální předvolání, nebo pokud si v dobré víře myslíme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti druhých nebo vyšetřování podvodu. Můžeme také sdílet informace o vás, abyste hájili Podmínky použití nebo jiné zásady vztahující se k webovému serveru, nebo pokud se domníváme, že vaše akce nejsou v souladu s našimi uživatelskými smlouvami nebo zásadami. V maximální míře povolené příslušným zákonem můžeme k identifikaci uživatelů použít adresy IP, identifikátory mobilních zařízení nebo jakékoli další informace, které shromažďujeme, a můžeme tak učinit ve spolupráci s vlastníky autorských práv, poskytovateli internetových služeb, poskytovateli bezdrátových služeb nebo donucovacími orgány v rámci diskrétnosti. Tato zveřejnění mohou být provedena bez předchozího upozornění.
 • Souhlas Vaše informace můžeme sdílet za jakýmikoli jinými účely, které vám byly sděleny a s vaším souhlasem. Můžeme také zpřístupnit nashromážděné de-identifikované informace potenciálním obchodním partnerům a jiným nepřidruženým subjektům za jakýmkoli účelem, s výjimkou případů, kdy to zakazuje platné právo. Informace o vašich právech a možnostech týkajících se způsobu, jakým sdílíme vaše informace, naleznete v části „Vaše práva a možnosti“ níže.

Externí odkazy

Tento web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nespravujeme nebo které s námi nejsou spojeny. Tyto odkazy nejsou sponzorovány ani spojeny s webovým serverem nebo Držitelem licence. Nekontrolovali jsme žádné weby, které odkazují na naše stránky, nebo na které naše stránky odkazují, a neneseme odpovědnost za obsah nebo postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek. Webové stránky třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů z webu, mohou používat soubory cookie a další sledovací technologie. Před poskytnutím jakýchkoli informací vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů poskytované jinými webovými stránkami. Přímo neschvalujeme weby třetích stran, na které může být uveden hypertextový odkaz na těchto stránkách.

Funkce sociálních médií

Náš web může obsahovat funkce sociálních médií, jako je tlačítko Facebook Like. Tyto funkce sociálních médií mohou pomocí sledovacích technologií shromažďovat informace o vás, například vaši IP adresu, stránku, kterou navštěvujete na webu, a mohou nastavit soubor cookie, aby funkce sociálních médií mohla správně fungovat. Pokud používáte funkce sociálních médií, mohou být informace, které zveřejníte nebo poskytnete přístup, veřejně zobrazeny na našich webových stránkách nebo pomocí služeb třetích stran, které používáte. Stejně tak pokud zveřejníte informace o službách třetích stran, které odkazují na náš web (např. pomocí hashtagu v tweetu nebo aktualizaci stavu), může být váš příspěvek použit na našem webovém serveru nebo v souvislosti s ním. Také my, jakož i třetí strana, můžeme mít přístup k určitým informacím o vás a používání našeho webu vámi, stejně jako k funkcím sociálních médií. Funkce sociálních médií jsou provozovány třetí stranou a řídí se zásadami ochrany osobních údajů třetí strany, která je poskytuje. Nejsme zodpovědní za žádné zásady a obchodní praktiky třetích stran a nevyjadřujeme se k nim a žádáme vás, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami použití. Další informace o službě „Připojte se k Facebooku“ a o změně příslušných nastavení ochrany osobních údajů souvisejících s touto službou naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.facebook.com/help/405977429438260/ a https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other.

Můžeme vám zobrazovat zájmově orientované reklamy, pokud používáte Facebook prostřednictvím nástroje nabízeného společností Facebook s názvem Custom Audience Tool. Tento nástroj nám umožňuje přizpůsobit naše reklamy na základě vašich nákupních zkušeností s námi. Nepředáváme žádné vaše osobní údaje, včetně vaší historie nákupů, Facebooku. Místo toho pomocí tohoto nástroje převádíme vaši e-mailovou adresu na konkrétní číslo, které shromažďuje Facebook a používá je k porovnání s e-mailem odpovídajícího uživatele Facebooku. Pokud existuje shoda, mohou se vám při používání Facebooku zobrazit přizpůsobené reklamy společnosti Domino’s. Pokud nebude shoda, nestane se tak.

Právo vznést námitku: Chcete-li se odhlásit z těchto služeb, postupujte podle pokynů uvedených v části „Kontaktujte nás“ a uveďte, že se chcete odhlásit. Aktualizujeme Facebook, abychom tyto marketingové služby zrušili. Tuto konfiguraci můžete také upravit prostřednictvím Facebooku.

Analýza, reklama a přesměrování

Pro analytické služby jsme zapojili třetí strany. Tyto třetí strany mohou používat cookies a další sledovací technologie k analýze vašeho používání našeho webu. Informace generované těmito službami mohou být přenášeny a ukládány těmito třetími stranami na serverech v USA (nebo jinde) a tyto třetí strany mohou tyto informace použít pro účely, jako je hodnocení vašeho používání webu, sestavování statistických zpráv na webu, činnost webu a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a dalším používáním internetu.

Můžeme také zapojit třetí strany, aby zobrazovaly reklamy na webových stránkách nebo na jiných webech. Tyto třetí strany s námi shromažďují a sdílejí informace během vašich návštěv na této a dalších stránkách, aby poskytovaly reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat, měřily a zkoumaly účinnost našich reklam, sledovaly používání stránky a použité cesty během návštěv prostřednictvím našeho webu. Pomáhají nám zobrazovat relevantní internetové bannerové reklamy na našem webu a na jiných webech a sledují používání našich internetových bannerových reklam a dalších odkazů z webů našich marketingových partnerů na náš web. Informace shromážděné na webovém serveru můžeme použít pro účely online behaviorální reklamy, včetně přesměrování a pro přizpůsobení reklam při návštěvě webů třetích stran.

Další informace o sledování a vašich právech a možnostech, které se jich týkají, najdete v částech „Automaticky shromažďované informace“ výše a „Vaše práva a možnosti“ níže.

Doba uchovávání informací

Osobní údaje uživatele uchováváme po dobu nezbytnou k provedení služeb nebo splnění jejich požadavků či nároků až do 5 let. Po uplynutí této doby budeme údaje uchovávat pouze v míře nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze zákona nebo evropských zákonů a předpisů.

Pokud uživatelé dají souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely marketingu, budou jejich osobní údaje uchovány až do odvolání jejich souhlasu.

Vaše práva a možnosti

Kontrola a aktualizace informací o účtu

Máte právo na přístup k určitým informacím o účtu, které jste nám dobrovolně poskytli prostřednictvím webu. Tyto informace můžete opravit, aktualizovat, doplnit, odstranit nebo odstranit provedením změny v účtu Držitele licence online nebo kontaktováním nás, jak je uvedeno v části „Kontaktujte nás“ níže. Na vaši žádost o přístup odpovíme do 30 dnů. Můžeme od vás požadovat další informace, abychom si mohli potvrdit vaši totožnost. Vezměte prosím na vědomí, že vaše informace budeme uchovávat a používat podle potřeby, abychom dodrželi naše právní závazky, vyřešili spory a vynutili naše dohody. Evropské subjekty údajů mají další práva, jak je uvedeno v části „Vaše evropská práva na ochranu soukromí“ níže.

Technologie sledování obecně

Většina aplikací webového prohlížeče (například Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Firefox a Apple Safari) obsahuje funkce, které vás mohou upozornit na přijetí souboru cookie nebo zabránit odesílání souborů cookie. Pokud v zařízení používáte více prohlížečů, budete muset každý prohlížeč poučit zvlášť. Vaše schopnost omezit cookies závisí na nastavení a omezení vašeho prohlížeče.

ID reklamy na zařízení můžete kdykoli resetovat pomocí nastavení zařízení, které vám umožní omezit použití shromažďovaných informací o vás. Informace o tom, jak to provést na zařízeních Apple, naleznete na adrese Apple.com nebo https://support.apple.com/en-us/HT202074. Informace o tom, jak provést změny na zařízeních Android, naleznete na adrese www.google.com. Odinstalací aplikace můžete zastavit veškeré shromažďování informací prostřednictvím aplikace.

Údaje o poloze shromážděné prostřednictvím aplikace závisí na nastavení zařízení a oprávnění aplikace. Můžete si vybrat z údajů o poloze shromážděných v našich aplikacích: (i) pro data GPS, deaktivaci polohy v nastavení zařízení nebo zakázání oprávnění k poloze pro tuto aplikaci; (ii) pro data Bluetooth, deaktivaci Bluetooth a jakékoli možnosti skenování Bluetooth v nastavení vašeho zařízení; nebo (iii) pro data WiFi, deaktivaci WiFi a jakékoli možnosti skenování WiFi v nastavení vašeho zařízení. Shromažďování všech dat o poloze můžete zastavit pomocí aplikace odinstalováním aplikace.

Nastavení vašeho prohlížeče vám umožní automaticky vysílat signál „Nesledovat“ do online služeb, které navštívíte. Uvědomte si však, že v tomto odvětví neexistuje shoda ohledně toho, co by měli provozovatelé stránek a aplikací s ohledem na tyto signály udělat. Proto nereagujeme na signály „Nesledovat“ ani na jiné mechanismy. Další informace o funkci „Nesledovat“ naleznete na adrese http://www.allaboutdnt.com.

Pokud však zakážete soubory cookie nebo jiné funkce sledování zařízení, pravděpodobně nebudete moci používat určité funkce webu.

Analýza a reklama

Možnosti používání souborů cookie pro analytické služby můžete provádět způsobem uvedeným zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/.

Můžete také provádět výběr týkající se přijímání reklamy zacílené podle zájmů. Někteří z inzerentů, kteří pro nás a naše partnery poskytují služby související s reklamou, mohou být členy iniciativy Network Advertising Initiative („NAI“). Kliknutím sem přejdete na web iniciativy Network Advertising Initiative. Některé z těchto společností se mohou také účastnit samoregulačního programu pro digitální reklamní alianci („DAA“) pro online behaviorální reklamu. Chcete-li se dozvědět více o DAA a možnostech odhlášení pro své členy, navštivte prosím i) pro odhlášení z webu, http://www.aboutads.info/choices; a (ii) pro odhlášení mobilní aplikace, http://www.aboutads.info/appchoices.

Uvědomte si, že i když se můžete odhlásit z určitých druhů zájmově orientované reklamy, můžete i nadále dostávat další typy reklam. Deaktivace znamená pouze to, že tito vybraní členové by vám již neměli poskytovat určitou zájmově orientovanou reklamu, ale neznamená to, že již nebudete dostávat žádný cílený obsah nebo reklamy (např. z jiných reklamních sítí).

Naši evropští uživatelé mohou navíc kliknout sem, aby se dozvěděli více o svých online volbách na adrese www.youronlinechoices.com a mohli si prohlédnout své možnosti k odhlášení tohoto typu reklamy.

Nejsme odpovědní za účinnost nebo dodržování možností třetích stran nebo programů ani za správnost jejich prohlášení týkajících se jejich programů

Komunikace

Abychom vám mohli poskytovat služby, můžeme vám zasílat sdělení související s vašimi transakcemi, zabezpečením nebo správou webu. Čas od času vám také můžeme zasílat další zprávy nebo aktualizace týkající se našich webových stránek, licence nebo našich propagačních a jiných aktivit. Pokud od nás nechcete dostávat reklamní sdělení, můžete se kdykoli odhlásit podle pokynů uvedených v těchto sděleních nebo kontaktováním nás, jak je uvedeno v části „Kontaktujte nás“ níže. Upozorňujeme, že i když se odhlásíte od přijímání reklamních sdělení, můžeme vám i nadále zasílat nepropagační e-maily, jako jsou e-maily týkající se vašeho účtu, servisu nebo našich trvalých obchodních vztahů.

Vaše práva na soukromí

Jste-li subjekt údajů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“), máte právo požadovat od nás informace o zpracování údajů, konkrétně:

 1. Právo na přístup k osobním údajům s cílem zjistit, které údaje jsou zpracovávány, jakož i požádat o opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o vymazání osobních údajů, pokud již nejsou, mimo jiné, nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny
 2. Za určitých okolností platí právo požadovat omezení zpracování údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze pro uplatnění nebo obranu nároků.
 3. Za určitých okolností platí právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze pro uplatnění nebo obranu právních nároků.
 4. Za určitých okolností a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Přestaneme s údaji nakládat, s výjimkou naléhavých legitimních důvodů nebo pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
 5. Právo na příjem osobních údajů poskytovaných ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je to technicky možné, a na jejich předání jinému správci údajů.
 6. Za určitých okolností právo na předávání osobních údajů přímo od nás jinému správci, pokud je to technicky možné.

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás, podle pokynů v části „Kontaktujte nás“ níže, a určete, jaké právo chcete uplatnit. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů. Můžeme od vás požadovat další informace, abychom si mohli potvrdit vaši totožnost. Upozorňujeme, že informace ukládáme podle potřeby pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, a můžeme je i nadále uchovávat a používat i po žádosti subjektu údajů pro účely našich oprávněných zájmů, a to i v případě potřeby pro splnění našich zákonných povinností, řešit spory, předcházet podvodům a vymáhat naše dohody.

V každém případě jsou uživatelé oprávněni podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, na pracovišti nebo v místě domnělého porušení, pokud se domnívají, že zpracováváme jejich osobní údaje a data jsou v rozporu s příslušným zákonem. V České republice je příslušným dozorovým orgánem Úřad pro ochranu údajů.

Mezinárodní přenos

Sídlíme v České republice a informace, které shromažďujeme, se řídí českým a evropským právem. Pokud přistupujete na web mimo území České republiky, uvědomte si, že informace shromážděné prostřednictvím tohoto webu mohou být přeneseny, zpracovány, uloženy a použity v USA a dalších jurisdikcích. Zákony na ochranu údajů v USA a dalších jurisdikcích se mohou lišit od zákonů ve vaší zemi pobytu. Vaše použití webu nebo poskytnutí jakýchkoli informací proto představuje vaše potvrzení o přenosu do a ze zpracování, použití, sdílení a uložení vašich informací v USA a dalších jurisdikcích, jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jsou vaše údaje shromažďovány v Evropské unii („EU“), převedeme vaše osobní údaje s příslušnými nebo vhodnými zárukami, jako jsou standardní smluvní doložky.

Ochrana soukromí dětí

Tato webová stránka je zaměřena na a vytvořena pro osoby starší 16 let. Neschválíme žádosti ani nezavedeme ani neudržujeme registrace pro žádné dítě, o kterém víme, že je mladší 16 let. Nevyžadujeme ani vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 16 let. Pokud přesto zjistíme obdržení osobních údajů od jednotlivce, který uvádí, že je mladší, nebo u něhož má Držitel licence důvod k podezření, odstraníme takové informace ze svých systémů. Kromě toho může rodič nebo zákonný zástupce dítěte požádat o opravu nebo odstranění informací o dítěti z našich souborů tím, že nás kontaktuje, jak je uvedeno v části „Kontaktujte nás“ níže.

Bezpečnost dat

Dodržujeme přiměřené fyzické, elektronické a procedurální záruky, které pomáhají chránit vaše informace před ztrátou, odcizením, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a zničením. Uvědomte si však, že jakýkoli e-mail nebo jiný přenos, který odešlete prostřednictvím internetu, nelze zcela chránit a nemůžeme zaručit bezpečnost vašich informací shromážděných prostřednictvím našeho webu.

CZměny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli upravit nebo doplnit. Pokud dojde k významné změně podmínek některé zásady, zveřejníme na její domovské stránce oznámení před tím, než změna vstoupí v platnost, a odkaz na novou zásadu.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, informačních praktik Držitele licence nebo jednání s naším webovým serverem, kontaktujte nás:

E-mailem: [email protected]

Poštou: Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Jmenovali jsme úředníka pro ochranu údajů, kterého lze kontaktovat na adrese [email protected]

Datum revize

Tato zásada byla naposledy aktualizována 25. května 2019.