Loading

Váš nákupní košík je prázdný Άδειο Καλάθι

PODMÍNKY POUŽITÍ

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Souhlas s Podmínkami užívání

Tyto Podmínky užívání se vztahují k vašemu používání webových a mobilních stránek (dále jen „Web“ nebo společně „Webové stránky“) společnosti Domino's Pizza, Inc. a jejích přidružených společností (dále jen „Domino's“ nebo „Domino's Pizza“) a jejich aplikace pro tablety a chytré telefony (dále jen „aplikace“). Používáním, návštěvou nebo procházením webových stránek nebo používáním aplikací přijímáte podmínky a souhlasíte s tím, že jste těmito podmínkami používání vázáni. Pokud s těmito Podmínkami užívání nesouhlasíte, neměli byste Webové stránky nebo Aplikace používat. Tyto Podmínky užívání jsou smlouvou uzavřenou mezi vámi a společností Domino's Pizza a vztahují se na vaše používání Webových stránek nebo Aplikací. Tyto Podmínky užívání mají vliv vaše práva a měli byste si je přečíst pozorně.

Změny podmínek užívání

Společnost Domino's Pizza si vyhrazuje právo občas a bez předchozího upozornění tyto Podmínky užívání upravit podle našeho výhradního a absolutního uvážení. Nejnovější verzi Podmínek užívání si můžete prohlédnout kliknutím na „Podmínky užívání“ umístěné na Webových stránkách Domino's Pizza. Nejnovější verze Podmínek užívání nahradí všechny předchozí verze. Vaše používání Webu společnosti Domino's Pizza po provedení změn znamená, že výslovně souhlasíte s tím, že budete těmito změnami vázáni.

Ochrana osobních údajů a osobní údaje

Společnost Domino's Pizza se zavazuje chránit soukromí osobních údajů, které nám poskytnete na našich Webových stránkách a Aplikacích. Veškeré informace poskytnuté na Webových stránkách a v Aplikacích podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů, jejichž podmínky jsou zde uvedeny. Přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli našim postupům. Datum jakýchkoli změn v našich Zásadách ochrany osobních údajů bude uvedeno na konci našich Zásad ochrany osobních údajů.

Váš účet

Pokud používáte Webové stránky nebo Aplikace, jste zodpovědní za zachování důvěrnosti vašeho účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači, smartphonu nebo tabletu a souhlasíte s přijetím odpovědnosti za všechny činnosti, které budou pod vaším účtem nebo heslem provedeny. Webové stránky a Aplikace prodávají produkty dospělým, kteří mohou platit kreditní kartou. Pokud máte méně než 18 let, můžete používat Webové stránky a Aplikace pouze za účasti rodičů nebo zákonných zástupců a společnost Domino's Pizza si vyhrazuje právo požadovat důkaz o takovémto dohledu podle vlastního uvážení. Společnost Domino's Pizza a její přidružené společnosti si vyhrazují právo odmítnout službu, zrušit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky na základě vlastního uvážení.

Váš souhlas

POUŽITÍM A / NEBO NÁVŠTĚVOU KTERÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY nebo APLIKACE PROVOZOVANÉ SPOLEČNOSTÍ DOMINO'S PIZZA LLC (dále jen „Domino“), STVRZUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI („Podmínky užívání“) A PODMÍNKAMI ZÁSAD OCHRANY ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI DOMINO'S („Zásady ochrany osobních údajů“), KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO TEXTU. Pokud s těmito Podmínkami užívání nesouhlasíte, nepoužívejte prosím Webové stránky ani Aplikace.

Webové stránky a Aplikace společnosti Domino's Pizza

Tyto Podmínky užívání se vztahují na všechny uživatele Webových stránek a Aplikací, včetně uživatelů, kteří jsou také přispěvateli videoobsahu, informací a dalších materiálů nebo služeb na Webových stránkách nebo v Aplikacích. Webové stránky a Aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nevlastní ani nekontroluje společnost Domino's Pizza. Společnost Domino's Pizza nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webových stránek třetích stran. Společnost Domino's navíc nebude a nemůže cenzurovat ani upravovat obsah žádných webových stránek třetích stran. Užíváním Webových stránek nebo Aplikací výslovně zprošťujete společnost Domino's veškeré odpovědnosti vyplývající z používání jakéhokoli webu třetích stran. Proto doporučujeme, abyste si byli vědomi toho, opouštíte Webové stránky nebo zavíráte Aplikace společnosti Domino's, a abyste si přečetli smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů každého dalšího navštíveného webu.

Přístup k Webovým stránkám a Aplikaci

  1. Společnost Domino's vám tímto uděluje svolení k používání Webových stránek, jak je stanoveno v těchto Podmínkách užití, za předpokladu, že: (i) používáte Webové stránky a Aplikace tak, jak je povoleno, a výhradně pro osobní, nekomerční účely; (ii) nebudete kopírovat nebo distribuovat žádnou část Webových stránek nebo Aplikací na jakémkoli médiu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Domino's; (iii) nebudete měnit ani upravovat žádnou jinou část Webových stránek nebo Aplikací, kromě těch, které mohou být přiměřeně nutné k použití Webových stránek nebo Aplikací k zamýšlenému účelu; a (iv) budete dále dodržovat podmínky těchto Podmínek užívání.
  2. Abyste mohli přistupovat k některým funkcím Webových stránek nebo Aplikací, musíte si vytvořit účet. Nikdy nesmíte používat účet někoho jiného bez výslovného svolení dané osoby. Při vytváření účtu musíte poskytnout přesné a úplné informace. Z činnost, která se vyskytuje na vašem účtu, jste výhradně zodpovědní vy, a jste povinny chránit heslo ke svému účtu musíte. O jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu musíte ihned informovat společnost Domino's. Přestože společnost Domino's nenese odpovědnost za ztráty způsobené jakýmkoli neoprávněným použitím vašeho účtu, můžete být zodpovědní za ztráty způsobené společnosti Domino's nebo jiných společností v důsledku takového neoprávněného použití./li>
  3. Souhlasíte, že nebudete používat ani spouštět žádný automatizovaný systém, včetně mimo jiné tzv. „robotů“, „spiderboty“, „offline readers“, „crawlers“ atd., které z Webových stránek nebo Aplikací odesílají serverům Domino's v daném časovém období více požadavků, než může zaslat člověk za stejnou dobu pomocí běžného internetového prohlížeče. Bez ohledu na výše uvedené informace uděluje společnost Domino's provozovatelům veřejných vyhledávačů povolení používat spiderboty ke kopírování materiálů z webu pouze za účelem vytváření veřejně dostupných indexů materiálů, které lze prohledávat, ale nikoli do mezipaměti nebo archivů takových materiálů. Společnost Domino's si vyhrazuje právo tyto výjimky zrušit obecně nebo ve zvláštních případech. Souhlasíte, že nebudete shromažďovat nebo těžit žádné osobní údaje, včetně názvů účtů, z Webových stránek nebo Aplikací, ani používat komunikační systémy poskytované těmito Webovými stránkami nebo Aplikacemi pro komerční účely. Souhlasíte, že nebudete nabízet své služby žádným uživatelům Webových stránek nebo Aplikací s ohledem na jejich uživatelské příspěvky.

Práva k duševnímu vlastnictví

Obsah Webových stránek a Aplikací, s výjimkou všech uživatelských příspěvků (definovány níže) včetně mimo jiné textu, softwaru, skriptů, grafiky, fotografií, zvuků, hudby, videa, interaktivních prvků apod. (dále jen „Obsah“) a ochranné známky, servisní známky a loga v nich obsažená („Značky“) jsou vlastnictvím společnosti Domino's nebo jsou touto společností licencovány, podléhají autorským právům a jiným právům duševního vlastnictví podle zákonů Spojených států, zahraničních zákonů a mezinárodních úmluv. Obsah na Webových stránkách a v Aplikacích je poskytován TAK, JAK JE, pouze za účelem poskytnutí informací a osobního použití a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu příslušných vlastníků použit, kopírován, reprodukován, distribuován, přenášen, vysílán, zobrazován, prodáván, licencován nebo jinak využíván pro jakékoli jiné účely. Společnost Domino's si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena na Webových stránkách, v Aplikacích a Obsahu. Souhlasíte s tím, že nebudete pro žádné komerční účely používat, kopírovat nebo šířit jakýkoli jiný Obsah, než který je zde výslovně povolen, včetně jakéhokoli použití, kopírování nebo šíření uživatelských příspěvků třetích stran získaných prostřednictvím Webových stránek nebo Aplikací. Pokud si stáhnete nebo vytisknete kopii Obsahu pro osobní použití, musíte si ponechat veškerá upozornění na autorská a jiná vlastnická práva v nich uvedená. Souhlasíte s tím, že nebudete obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Webových stránek a Aplikací nebo jejich funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Webových stránek a Aplikací nebo jejich Obsahu.

Zřeknutí se záruky

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZA POUŽÍVÁNÍ WEBU DOMINO'S PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST DOMINO'S, JEJÍ FUNKCIONÁŘI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI VZDÁVAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, TÝKAJÍCÍCH SE WEBOVÝCH STRÁNEK A JEJICH POUŽÍVÁNÍ. SPOLEČNOST DOMINO'S NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU TÉTO STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI STRÁNEK PROPOJENÝCH S TOUTO STRÁNKOU A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA (I) OMYLY, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU, (II) OSOBNÍ ÚJMU NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (III) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ A/NEBO VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE A/NEBO FINANČNÍCH INFORMACE V NICH ULOŽENÉ, (IV) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DAT NA NAŠI WEBOVOU STRÁNKU NEBO Z NÍ, (IV) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNĚ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENESENY NA NAŠI WEBOVOU STRÁNKU NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (V) JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, ZASLANÉHO E-MAILEM, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY DOMINO'S. SPOLEČNOST DOMINO'S NEZARUČUJE, NESCHVALUJE, NEZAJIŠŤUJE ANI NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK DOMINO'S NEBO ODKAZOVANÉHO WEBU NEBO WEBU UVEDENÉHO V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ A SPOLEČNOST DOMINO'S SE NEBUDE ÚČASTNIT NEBO JAKKOLI NÉST ODPOVĚDNOST ZA SLEDOVÁNÍ TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO PŘI NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE MĚLI POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSTUPOVAT OPATRNĚ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A APLIKACÍ NESETE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ VY SAMI. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST DOMINO'S, JEJÍ FUNKCIONÁŘI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI VZDÁVAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, TÝKAJÍCÍ SE WEBOVÝCH STRÁNEK, APLIKACÍ A JEJICH POUŽÍVÁNÍ. SPOLEČNOST DOMINO'S NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU TÉTO STRÁNKY A APLIKACÍ NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI STRÁNEK PROPOJENÝCH S TOUTO STRÁNKOU NEBO APLIKACÍ A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA (I) OMYLY, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU, (II) OSOBNÍ ÚJMU NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A APLIKACE A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (III) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ A/NEBO VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE A/NEBO FINANČNÍCH INFORMACE V NICH ULOŽENÉ, (IV) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DAT NA NAŠI WEBOVOU STRÁNKU NEBO APLIKACI NEBO Z NICH, (IV) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNĚ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENESENY NA NAŠI WEBOVOU STRÁNKU NEBO APLIKACI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NICH TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (V) JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, ZASLANÉHO E-MAILEM, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY NEBO APLIKACE DOMINO'S. SPOLEČNOST DOMINO'S NEZARUČUJE, NESCHVALUJE, NEZAJIŠŤUJE ANI NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO APLIKACÍ DOMINO'S NEBO ODKAZOVANÉHO WEBU NEBO WEBU UVEDENÉHO V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ A SPOLEČNOST DOMINO'S SE NEBUDE ÚČASTNIT NEBO JAKKOLI NÉST ODPOVĚDNOST ZA SLEDOVÁNÍ TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO PŘI NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE MĚLI POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSTUPOVAT OPATRNĚ.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST DOMINO'S, JEJÍ FUNKCIONÁŘI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNAVATELÉ NEBO ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ ZA (I) OMYLY, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU, (II) OSOBNÍ ÚJMU NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A APLIKACE A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (III) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ A/NEBO VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE A/NEBO FINANČNÍCH INFORMACE V NICH ULOŽENÉ, (IV) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DAT NA NAŠI WEBOVOU STRÁNKU NEBO APLIKACI NEBO Z NICH, (IV) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNĚ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENESENY NA NAŠI WEBOVOU STRÁNKU NEBO APLIKACI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NICH TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (V) JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, ZASLANÉHO E-MAILEM, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY NEBO APLIKACE DOMINO'S. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JE ÚČINNÉ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM V PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCI.

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST DOMINO'S NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA OBSAH ZASLANÝ UŽIVATELEM NEBO ZA POMLOUVAČNÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, A ŽE PŘEBÍRÁTE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝŠE UVEDENÉHO CHOVÁNÍ.

Webové stránky a aplikace jsou řízeny a poskytovány společností Domino's a jejích poboček v Rakousku. Společnost Domino's nijak neprohlašuje, že jsou Webové stránky a Aplikace vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách. Ti, kteří přistupují k Webovým stránkám a Aplikacím z jiných jurisdikcí nebo je používají v jiných jurisdikcích, tak činí z vlastní vůle a odpovídají za dodržování místních zákonů.

Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že budete společnost Domino's, její mateřské společnosti, přidružené funkcionáře, ředitele, zaměstnance a zástupce bránit, odškodňovat a zbavíte je odpovědnosti v případě jakýchkoliv nároků, škod, povinností, ztrát, závazků, nákladů nebo dluhů a výdajů (včetně mimo jiné honoráře advokáta) vyplývající z: (i) vašeho používání a přístupu k Webovým stránkám a Aplikacím; (ii) vašeho porušení kterékoli z těchto Podmínek užívání; (iii) vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně mimo jiné autorského, majetkového nebo soukromého práva; nebo (iv) jakéhokoli prohlášení, že některý z vašich uživatelských příspěvků způsobil újmu třetí straně. Tato povinnost obhajoby a odškodnění zůstane zachována v těchto Podmínkách užívání a ve vašem používání Webových stránek a Aplikací.

Kompetence souhlasit se smluvními podmínkami

Potvrzujete, že máte více než 18 let, nebo máte souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, a že jste plně schopní a kompetentní uzavírat podmínky, závazky, prohlášení a záruky stanovené v těchto Podmínkách užívání, a řídit se těmito Podmínkami užívání a dodržovat je. Pokud máte méně než 18 let nebo nemáte souhlas rodičů nebo zákonných zástupců, nepoužívejte prosím tyto Webové stránky ani Aplikace – existuje pro vás spousta dalších skvělých webových stránek a aplikací. Promluvte si se svými rodiči o tom, jaké weby a aplikace jsou pro vás vhodné.

Přiřazení

Tyto Podmínky použití a jakákoli práva a licence udělené na základě této smlouvy nemohou být vámi převedeny nebo přiřazeny, ale mohou být přiřazeny společností Domino's, a to bez omezení.

Duševní vlastnictví společnosti Domino's Pizza

Tyto Webové stránky a Aplikace obsahují mnoho cenných ochranných známek, které vlastní a používá společnost Domino's Pizza LLC a její dceřiné a přidružené společnosti po celém světě. Tyto ochranné známky slouží k rozlišení kvalitních produktů a služeb společnosti Domino's Pizza. Tyto ochranné známky a související majetek jsou chráněny před reprodukcí a napodobeninami podle národních a mezinárodních zákonů a nesmí být kopírovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Domino's Pizza LLC.

Text, grafika a html kód obsažené na Webových stránkách a v Aplikacích jsou výhradním vlastnictvím společnosti Domino's Pizza LLC. Není-li uvedeno jinak, nesmí být text, grafika a html kód, které jsou zde uvedeny, kopírovány, šířeny, zobrazovány, reprodukovány nebo přenášeny v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Domino's Pizza LLC.

Webové stránky a Aplikace mohou odkazovat na stránky, které nejsou spravovány společností Domino's Pizza ani s ní nesouvisí. Hypertextové odkazy jsou poskytovány uživatelům jako služba a nejsou sponzorovány ani spojeny s Webovými stránkami, Aplikacemi nebo samotnou společností Domino's Pizza. Společnost Domino's Pizza nekontroluje stránky, na které nebo ze kterých odkazují hypertextové odkazy na Webu nebo v Aplikacích nebo, a nenese odpovědnost za obsah jiných stránek. Tyto odkazy jsou přístupné na vlastní riziko uživatele. Společnost Domino's Pizza neposkytuje žádné tvrzení ani záruky ohledně obsahu, úplnosti nebo přesnosti těchto odkazů nebo webů hypertextově propojených s Webovými stránkami nebo Aplikacemi. Společnost Domino's Pizza navíc nepodporuje přímo weby třetích stran, které jsou hypertextově propojeny s Webovými stránkami nebo Aplikacemi.

Domino's Tracker®

Kromě Podmínek užívání platí následující dodatečné podmínky pro přístup a používání služby Domino's Tracker („Domino's Tracker“) pro Webové stránky a Aplikace, která slouží pro poskytování informací („Domino's Tracker Data“) o průběhu a sledování vaší objednávky u společnosti Domino's Pizza. Společnost Domino's Pizza vás opravňuje k tomu, abyste si vyžádali údaje služby Domino's Tracker pro žádný jiný účel než objednávku u společnosti Domino's Pizza, které jste příjemcem. Nejste oprávněni zpřístupnit údaje služby Domino's Tracker Data na žádné webové stránce ani jinak používat nebo prodávat údaje služby Domino's Tracker Data pro jakékoli jiné účely bez výslovného souhlasu společnosti Domino's Pizza. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že údaje služby Domino's Tracker Data jsou soukromým vlastnictvím společnosti Domino's Pizza, jsou vám poskytovány zdarma a že za jakékoli použití údajů Domino's Tracker Data nesete výhradní odpovědnost. Služba Domino Tracker Data je poskytována tak, „JAK JE“, a společnost Domino's Pizza se zříká všech záruk, výslovných nebo předpokládaných. Kromě toho je zakázáno do služby Domino's Tracker Data zasílat jakékoli komentáře nebo příspěvky, které by byly nezákonné, obscénní, pomlouvačné, urážlivé, vyhrožující, pornografické, obtěžující, nenávistné, rasově nebo etnicky urážlivé nebo povzbuzují jednání, které by bylo považováno za trestný čin, k občanskoprávní odpovědnosti, porušování jakéhokoli zákona nebo je jinak nevhodné nebo v rozporu s Podmínkami užívání. Jakýkoli přístup nebo použití, které je v rozporu s těmito podmínkami, je neoprávněné a přísně zakázáno.

Volba práva; odstoupení.

Tato Dohoda se řídí a vykládá v souladu s rakouskými právními předpisy, bez použití jakýchkoli ustanovení této smlouvy o střetu právních předpisů a všech nároků souvisejících s touto Dohodou a vyplývající z této Dohody nebo jejího porušování, ať už na základě smlouvy, přečinu nebo jinak, se rovněž řídí rakouskými právními předpisy, aniž by se na ně vztahovalo ustanovení o konfliktu právních předpisů. Pokud je jakékoli ustanovení této Dohody nezákonné nebo nevynutitelné, bude považováno za vyřazené z této Dohody a zbývající ustanovení Dohody zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Pokud nedojde ke smírné dohodě mezi oběma stranami, mají v případě jakéhokoli sporu týkajícího se této Dohody hlavní slovo vídeňské soudy pro řízení ve věci samé, pro naléhavá opatření prostřednictvím návrhu na zkrácené řízení nebo petice, a to bez ohledu na více žalovaných stran nebo zapojení třetích stran.